Главните изпълнителни директори виждат растежа през 2021 г. като белязан от 3 основни смени

През по-голямата част от 2020 г. главните изпълнителни директори съсредоточиха енергията и ресурсите си върху реакцията на извънредната ситуация в бизнес операциите, предизвикана от COVID-19. Тези, които имаха техническата възможност да пренастроят начините си на опериране, за да предоставят необходимите услуги, не се поколебаха да го направят: производителите на облекла започнаха да произвеждаш маски и ЛПС (бел.ред. лични предпазни средства); компаниите в химичния сектор произвеждаха дезинфектанти за ръце; транспортните компании пренасочиха кораби и самолети, за да доставят вентилатори. Но сега главните изпълнителни директори гледат напред.

“Изпълнителните директори залагат, че програмите за масова ваксинация ще осуетят плановете на вируса в много региони, което ще доведе до нещо като икономически бум”, казва Кристин Мойер, уважаван вицепрезидент анализатор в Gartner. “Мнозинството очакваха бързо и рязко възстановяване и вече предприемат стъпки, за да се възползват.”

Проучването между главни изпълнителни директори на Gartner за 2021 г. включва отговори от 465 бизнес лидери от повече от 30 държави. Провеждано ежегодно в продължение на повече от 10 години, СЕО-проучването изследва бизнес нагласите и приоритетите, които са от първостепенно значение за бизнес лидерите.

Въпреки сериозните смущения, пред които се изправиха толкова много хора и компании през последните две години, фокусът върху растежа остана непроменен както и през предишните години, макар и със следните промени.

Промяна #1: Главните изпълнителни директори търсят нови пазари за възможности за растеж
60% от главните изпълнителни директори очакват приходите на техните компании да се върнат до нивата от 2019 г. до края на последното тримесечие на 2021 г., а други 30% очакват възобновяване до 2022 г. Само 10% смятат, че ще им трябва повече време, за да се възстановят.

Повече от половината от анкетираните подкрепят този оптимизъм, като посочват растежа като един от топ трите водещи бизнес приоритета. По-малко изпълнителни директори (в сравнение с миналата година) обаче очакват новите възможности да бъдат постигнати чрез стари механизми.

Вместо това те разглеждат новите пазари като източник на новри възможности за развитие и растеж – с уговорката, че “новите пазари” изглежда се фокусират върху сегменти или съседни области. Големите географски скокове не са на първо място в дневния ред: по-голямата част от лидерите на северноамерикански, европейски и азиатски компании посочват собствените си региони като основен източник на възможности.

Смяна #2: Работната сила се изкачва в списъка с приоритети; намаляването на разходите пада
Пандемията също така принуди главните изпълнителни директори да поставят силен акцент върху нови области и да се откажат от други. Работната сила набра най-голяма инерция, като 24% от главните изпълнителни директори я посочват сред своите три основни приоритета, което е увеличение от 24% спрямо миналата година. Това бързо нарастване е знак, че главните изпълнителни директори признават щетите, които последните две години оказаха върху хората, и ролята, която квалифицираните таланти ще изиграят, за да позволят на организациите да постигнат целите си.

Най-големият сектор, загубил вниманието на главните изпълнителни директори, е управлението на разходите, което падна на седмо място в резултат на спад от 17% на годишна база в дела на главните изпълнителни директори, които го посочват като приоритет: от 14% на 11%.

Този спад може да се обясни и като резултат от факта, че “ниско висящите плодове” бяха отрязани през 2020 г., за да се запазят парите по време на пандемията; някои фирми започнаха да съкращават в края на 2018 г. в отговор на очакваното циклично забавяне на икономиката. Управлението на разходите обаче не е напълно извън дневния ред: остава основен приоритет, върху който главните изпълнителни директори насочват своите главни и финансови директори да се съсредоточат.

Промяна #3: Инвестиционните намерения сочат към амбициите за все по-голям дигитален растеж
“Дигиталните възможности” са единствената област, в която по-висок процент от главните изпълнителни директори биха се ангажирали с увеличаване на инвестициите. Дори области, които обикновено получават силна подкрепа, като информационни технологии, хора и култура и подобрения на продуктите, поемат ангажименти от по-малък дял от главните изпълнителни директори.

Любопитното е, че се наблюдава смесица от очевидни избори и изненади в областите, които претърпяха най-голям спад в инвестиционните намерения, като резкият спад в офиси и офис оборудването – явен признак за въздействието, което хибридните работни модели оказват върху нуждите на компаниите.

И все пак отдели като Правен, Управление на риска, HR и Маркетинг също бележат значителни спадове – въпреки че анализаторите на Gartner не виждат признаци на опасност, че фирмите са по-малко подготвени за извънредна ситуация или се колебаят да привлекат таланти, ако е необходимо.

Read More