Аруба е лидер сред доставчиците на безжични услуги, според оценката на IDC MarketScape Worldwide Enterprise Wireless LAN 2019

Трета анализаторска компания за глобални проучвания потвърждава водещата позиция на Aruba, през изминалата 2019 г.

В края на 2019 година бе анонсирана новината, че Aruba, компания на Hewlett Packard Enterprise, за пореден четвърти път, е заела лидерска позиция при оценяването на доставчиците на безжични услуги, според доклада IDC MarketScape Worldwide Enterprise Wireless LAN 2019.

Копие на целия доклад можете да прочетете тук: https://connect.arubanetworks.com/2019IDCMarketscapeWLAN

Докладът IDC MarketScape представлява качествена и количествена оценка на характеристиките, определящи способностите на доставчика за настоящ и бъдещ успех в световен мащаб. Изследването оценява възможностите и стратегиите на 11 корпоративни доставчика на безжични WLAN услуги и оценява всеки от тях, въз основа на силните и слабите му страни.

Според проучването, HPE Aruba портфолиото от безжични услуги е изключително гъвкаво, благодарение на възможностите за едновременно локално или облачно управление, интегрираната комуникационна платформа, управлението на сигурността и софтуерните инструменти за анализ. Те са комбинирани така, че да посрещат нуждите на широк спектър от клиенти от среден по големина бизнес до големи компании.

IDC MarketScape оценява ефективността на предложенията на Aruba за отдалечени, клонови офиси (SD-Branch). Докладът изтъква и множеството възможности за управление от страна на клиентите, благодарение на облачно-базираната Aruba Central платформа или локалната AirWave. За лидерската позиция допринася и серията Ethernet комутатори, създаващи свързана, базирана на един доставчик жична и безжична опорна мрежа със съвременно управление, логика и прозрачност. Aruba получава една от най-високите оценки и заради широкия обхват от услугите по поддръжка, които предлага на клиентите си, включително възможността за 24-часово обслужване, достъпно по целия свят.

Виржиния Недева, мениджър Бизнес развитие за Aruba, компания на Hewlett Packard Enterprise в България споделя „Aruba  е разпозната като лидер в мрежовата индустрия от трите водещи анализаторски компании в света. Това признание идва вследствие от непрекъснатите иновации на HPE, утвърдените ни вече в много страни решения и нашия дългосрочен подход и ориентираните към клиента екипи от специалисти, включително и в България“.

За Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium:

Hewlett Packard Enterprise e глобален технологичен лидер, съсредоточен в разработването на интелигентни решения, чрез които клиентите на компанията могат да събират и анализират големи масиви от данни и да взимат безпроблемно решения по цялата верига – от периферията до облака. HPE дава възможност на своите клиенти да подобрят бизнес резултатите си и да увеличат оперативната си ефективност чрез въвеждане на нови бизнес модели и опит.

За Райт Имидж

Read More

Post a Comment