ЕЗОК ЗАД има лого с нов дизайн

ЕЗОК ЗАД
ЕЗОК – Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания ЗАД има ново лого.

То е пресъздава основните стълбове в стратегията на компанията:

  • Е фективност – чрез гъвкав и сериозен екип, набор от над 80 лечебни заведения и партньори, бързина в обслужването
  • З агриженост – с приоритет към сигурността на клиентите
  • О тговорност – отговорни към обещанията към клиентите, доставчици и партньори
  • К оректност – Защото знаем колко важно е доверието!

Логото олицетворявя стилизиран Дом и е вдъхновено от ключовите думи:

Покрив, Планина, Солидност, Възход и Откритост

В допълнение в символа са вплетени буквите Е и З

Новото лого на компанията влиза в сила незабавно и поетапно се включва във всички формуляри, рекламни и комуникационни материали на ЕЗОК ЗАД.

Повече за екипа зад разработването на сайта може да видите тук

Read More

Post a Comment