Hewlett Packard Enterprise подкрепя българските учени

Компанията допринася към най-авторитетните награди за наука в България – „Питагор“ на МОН

Хюлет Пакард Ентърпрайз управлявана от Селeктиум ще се включи в наградния фонд на наградите „Питагор“ 2020 г. за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2017-2019 г., направление „Приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни“. Конкурсът е организиран ежегодно от Министерството на образованието и науката, като HPE удвоява сумата на тази конкурсна категория, която е съвместна с HPE и МОН.

Наградите Питагор  за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката се провеждат в България за 12-a поредна  година. Категориите, в които ще се включат представителите на научната общност са десет, а наградният фонд, осигурен от Министерството на образованието и науката е в размер на 82 000 лв. За първи път се въвежда категория “Награда за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни“, която е съвместна на МОН и HPE. Конкурсът е отворен за български учени и научни групи работещи в България и чужбина. Пълна информация за наградите можете да намерите на https://naukamon.eu/nagradi-pitagor/

„HPE винаги е подкрепяла и ще продължи да подкрепя българската и международната научна общност“, споделя Ираван Хира, генерален директор на Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium. „Това решение е тясно свързано с фокуса ни на развитие – HPE е компания-производител на водещите световни суперкомпютри в Европа и САЩ, чиято роля е от голямо значение и в настоящия критичен момент. Виждаме как високопроизводителни суперкомпютри и алгоритми днес се опитват да предскажат разпространението на пандемията, макар и не директно, в намирането на лекарство или ваксина срещу опасния вирус. Суперкомпютрите ще стават все по-интегрирана част от икономиката и живота ни.”, допълва той.

„Днес ставаме свидетели на ролята на суперкомпютърни приложения и анализа на големи данни в различни научни сфери с пряк ефект върху ежедневието ни, включително и в контекста на кризата, предизвикана от Covid 19“, казва Анна-Мари Виламовска, дoĸтop пo пpилoжнa иĸoнoмиĸa нa RАND Grаduаtе Ѕсhооl, СА, UЅА и ключов мениджър в Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium. „Тези анализи са ключови за откриването както на фармакологични решения, така и за анализ на развиващите се в реално време, в глобален и локален мащаб епидемиологична и икономическа ситуация, и намирането на адекватни мерки за отговор. За нас е важно, като водеща компания в разработването на пета-и и екзаскейл суперкомпютри, не само да развиваме активно хардуерната технология, която прави намирането на тези отговори възможна, но и екипите изследователи, които развиват приложенията, основани на тях. Виждаме бъдещето неразривно интегриращо висока изчислителна сила, аналитичност на големи масиви данни, изкуствен интелект и екологична ефективност“, споделя тя. „Тази награда ни дава възможност да продължим обществената ни подкрепа за научни инициативи, фокусирани именно към суперкомпютрите, като приза HPC Computational Challenge Prize, която връчихме съвместно с Института по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) на 23 октомври 2019 г.“, допълва Анна-Мари Виламовска.

Суперкомпютрите – водещи сред които са тези на HPE, днес доказват своята роля и ефективност. Те са определящи за научното, технологично, икономическо и обществено развитие през следващите 20 години. Тяхната изчислителната мощ, простираща се отвъд днешните мащаби и представи, се очаква да реши много проблеми, които досега са останали без отговор, да осъществи пробиви и да създаде нови технологии в енергетиката, медицината, климатичните прогнози, инженерните науки и т.н. В България Хюлет Пакард Ентърпрайз управлявана от Селeктиум е разработила суперкомпютъра „Авитохол“ по задание на БАН, който участва в задачата за изграждане на математически модели за прогнози в помощ на Националния оперативен щаб за ограничаването на разпространението на коронавируса в България.

За Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium:

Hewlett Packard Enterprise e глобален технологичен лидер, съсредоточен в разработването на интелигентни решения, чрез които клиентите на компанията могат да събират и анализират големи масиви от данни и да взимат безпроблемно решения по цялата верига – от периферията до облака. HPE дава възможност на своите клиенти да подобрят бизнес резултатите си и да увеличат оперативната си ефективност чрез въвеждане на нови бизнес модели и опит.

За Райт Имидж

Read More

Post a Comment