C-suite за свят след пандемия

Пандемията COVID-19 промени драматично задълженията на т.нар. C-suite. Ето как старшите/висшите лидери могат да навигират промяна в света.

3 въпроса, които да се запитаме:
– Какви нови способности на C-suite трябва да бъдат придобити, за да се осигури растеж и да се осигури дългосрочна стойност дори отвъд пандемията?
– Размерът, структурата и управлението на даден екип на ниво C подкрепят ли гъвкавото вземане на решения, необходимо за отговор на дислокациите, произтичащи от пандемията?
– Как ще бъдат инкорпорирани изискванията на по-широк кръг от заинтересовани страни за видимост и принос при вземането на корпоративни решения?

За главните оперативни директори бизнесът вече не е “както преди”. Главните маркетинг директори видяха, че навиците на потребителите се променят почти за една нощ. Главните служители по приходите се опитват да намалят риска и да изградят доверие в силно променлива среда. Главните изпълнителни директори съчетават оцеляването на бизнеса с безопасността на служителите и непрестанния натиск от инвеститори и други заинтересовани страни. И повечето го правят пред лаптопи, като използват видеоконферентна връзка.

Пандемията от COVID-19 преобърна света по начин, пó и по-малко драстичен, от бек офиси до заседателни зали, в различни индустрии и географии. И все пак C-suite лидерите не само работят по различен начин – самата природа на ролите им се променя. Традиционните, предвидими отговорности са погълнати от новите изисквания на фона на промени в начина на работа на екипите; това, което клиентите искат, и драматични промени в перспективите на секторите и индустриите.

В същото време, всички други неотложни глобални предизвикателства, които все повече занимаваха лидерите преди пандемията COVID-19 – като извънредната ситуация в областта на климата, разширяващото се неравенство в доходите и изместването на работни места – остават. Всъщност много от тях са изострени от пандемията, която разкрива крехкостта на глобалната икономика и несигурния характер на много средства за препитание.

Справянето с основните предизвикателства – на вътрешно и външно ниво – е основна отговорност на висшите лидери. И все пак естеството и самият мащаб на предизвикателствата, пред които са изправени днес, са различни, особено защото поставят още, нови и непознати изисквания към традиционните роли. Как трябва да се адаптират лидерите? И как C-suite може заедно да издържи на “бурята” COVID-19 и да се възползва от възможността да преосмисли бъдещето на своите организации?

“Много се говори за мисията”, казва председателят на Barclays Bank Group Найджъл Хигинс в скорошно издание на уебкаста на EY, “и сега е моментът бизнесът да покаже какво всъщност има предвид”.

За отделните лидери от ниво C съществува поредица от действия, които всеки да предприеме. Идентифицирахме какво се изисква сега, като следваща стъпка и отвърд пандемията за Главния информационен директор, Главния маркетингов директор, Главния оперативен директор, Главния директор по приходите и Главния директор на веригата за доставки.

C-suite за свят след пандемия
Бързата промяна за C-suite е в ход още преди пандемията. Императивното проучване на EY CEO за 2019 г. установява, че само една трета от главните изпълнителни директори на Forbes 2000, техните членове на борда и анкетираните институционални инвеститори биха казали, че настоящият модел на C-suite е много подходящ за предизвикателствата и възможностите на следващото десетилетие.

Почти всички изпълнителни директори съобщават, че са въвели нова позиция на ниво C през последните пет години, като най-честите избори са Главен директор по иновациите, Главен дигитален директор и Главен стратегически директор. Три четвърти от главните изпълнителни директори в това проучване казват, че в момента обмислят промяна или добавяне на роли в C-suite, като цифровата трансформация, иновациите и изкуствения интелект се разглеждат като ключови пропуски в способностите.

Тази вълна от промени в C-нивото вероятно ще се ускори в съответствие с променящия се характер на проблемите, пред които са изправени висшите лидери: проучване установява, че мнозинството (57%) от главните изпълнителни директори на компаниите от Forbes 2000 вярват, че това е в най-добър интерес на големите компании и техните лидери да поемат много по-активна роля в справянето с глобалните предизвикателства.

Науката за климата и способността за справяне с нарастващия императив на корпоративната декарбонизация са от решаващо значение. По подобен начин нараства и нуждата от експертиза в поведенческата наука, като се има предвид шока от пандемията и страха и несигурността от произтичащите блокажи. Ще ценят ли сега хората все повече личните взаимодействия, или ще предпочетат социалните медии? Споделеният опит с COVID-19 ще повиши ли социалното доверие и солидарността, или ще ги намали? Как ще се променят режимите на срещи, сътрудничество и дори развлеченията?

Като се има предвид изключително високият залог на вземането на решения на изпълнително ниво, сега е моментът бизнес лидерите да оценят своя C-suite в светлината на императивите и възможностите, които ще се появят след COVID-19.

Водещи VS. Изоставащи
Има ясни разграничения между лидери и “изоставащи” по този въпрос. Водещите изпълнителни директори свързват своята корпоративна цел със справянето с глобалните предизвикателства и интегрирането на план за решаването им в корпоративната стратегия. Те също така използват икономическата мощ на своите организации, за да стимулират необходимата промяна в области като веригата за доставки, закупуването, регулацията и работната сила.

Мисленето и подходът на главния изпълнителен директор са важни отличителни черти. Много повече от “изоставащите”, водещите изпълнителни директори поемат лична отговорност за оценката на глобалните предизвикателства, с които ще се справят, и активно се ангажират със своите бордове и инвеститори, за да осигурят подкрепа за необходимите инвестиции. Не е изненадващо, че 80% от водещите изпълнителни директори очакват да станат още по-активни по отношение на глобалните предизвикателства в следващите пет до десет години.

Обобщение
Със C-suite, фокусиран върху обединението и възстановяването на бизнеса, е лесно да загубим от поглед възможността за оформяне на новото нормално, което предстои да ни се случи. Икономическите и социални дислокации на кризата COVID-19 представляват глобално нулиране, ускорявайки някои тенденции, създавайки нови и прекратявайки други. В рамките на това, получаваме възможност “веднъж в живота” бизнесът да ръководи създаването на по-добро ново нормално – за тази цел лидерите от C-нивто трябва да бъдат повече от подготвени.

Източник: Джон де Янг, EY Global Markets EYQ Global Insights Director

Read More